Agriluchtfoto Groep Nederland
Auteursrecht

Auteursrecht

Alle auteursrechten (vaak ook copyright genoemd), databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van de website Agriluchtfoto.nl berusten uitsluitend bij de Agriluchtfoto en haar licentiegevers. Agriluchtfoto behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van de websites van Agriluchtfoto voor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Agriluchtfoto is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) website van Agriluchtfoto geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, ook niet als de bron wordt vermeld.

Wijzigingen

De tekst van deze auteursrechtverklaring kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

Vragen

Indien u nog specifieke vragen heeft over onze auteursrechten dan kunt u deze e-mailen naar: copyright@agriluchtfoto.nl of sturen naar AGRILUCHTFOTO.NL, Nieuwstraat 30, 8061 GR HASSELT (OV).

Hasselt, april 2018

Agriluchtfoto Groep Nederland